Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Koppel uit de hoed

Uit de hoed gelote koppel wedstrijd

Inschrijfgeld: € 15  Deze wedstrijd is inclusief eten.
Iedereen heeft prijs

1. Bij de boven genoemde wedstrijd mag men vissen met een hengel naar vrije keuze.
2. Men kan zich tot en met de donderdag voor de wedstrijd inschrijven / afmelden. Meld men zich later af dan is deze persoon nog altijd het inschrijfgeld verschuldigd.
3. Door loting worden de visplaatsen bepaald, ruilen is niet toe gestaan. De loting vind plaats 1½ uur voor aanvang wedstrijd in de kantine van de hsv heksenberg.
4. Het Inschrijfgeld bedraagt € 15,- per persoon.
5. Maximaal 1,5 kg aas en 2,5 kg gebruiksklaar voer.
6. Verboden: is aardappel, duivenmest, gekleurde made en onnatuurlijke kleurstoffen.
7. Er word gevist op gewicht. Snoek, Snoekbaars en paling tellen niet.
8. Steur telt voor 7,5 kg
9. Inschrijven bij de wedstrijdcommissie of via mail: wedstrijden.hsvheksenberg@gmail.com
10. Na het eerste signaal mag gevoerd worden en begonnen met vissen. Bij het tweede signaal is einde wedstrijd, de tijdens het signaal aangeslagen vis telt mee in de uitslag.
11. De gehaakte vis dient 15 min na einde wedstrijd ter weging aan geboden te worden.
12. Het gebruik van 2 leefnetten is verplicht , met een minimale lengte van 2,5 meter maximaal 20 kilo per net. Meer gewicht word niet geteld. Heeft men meer dan 25 kilo in het net telt deze niet mee in de uitslag.
13. Het is verplicht karper te bewaren in een fijnmazig leefnet
14. Als een deelnemer tijdens de wedstrijd zijn plaats verlaat,dient deze de hengel uit het water te halen.
15. Gevlochten onderlijnen zijn verboden.
16. Het is verplicht weerhaak loos te vissen
17. Plaatsen worden zo uitgezet dat er maximaal 1 open plek tussen de vissers is.
18. Klachten terstond indienen bij de wedstrijd commissie, klachten achteraf worden niet in behandeling genomen. Tevens zullen uitspraken van de commissie bindend zijn.
19. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie.
20. Men is verplicht om een onthaakmat te gebruiken bij het onthaken van vis op de grond.
21. Buren mogen niet gehinderd worden.
22. Men kan zich tot aan de loting afmelden bij de wedstrijd commissie voor de prijsuitreiking. Als dit later of niet gebeurd en je bent niet aanwezig bij de prijsuitreiking dan vervalt je prijs.
23. Door inschrijving gaat men akkoord met dit reglement.

VANAF 2020 ZIJN FIJNMAZIGE NETTEN VERPLICHT!!!!

Wedstrijd commissie HSV Heksenberg
Marco Pieterse, Gerard Verkaart en Timo Smulders