Koppel uit de hoed

Uit de hoed gelote koppel wedstrijd

Inschrijfgeld: € 10,-  Deze wedstrijd is inclusief eten.

1.  Bij boven genoemde wedstrijd mag gevist worden met een hengel naar vrije keuze
2.  Door loting worden de visplaatsen bepaald, ruilen is niet toe gestaan. De loting
vind plaats 1½ uur voor aanvang wedstrijd in de kantine van de hsv heksenberg
4.  Voer: maximaal 1 kilo maden , casters , wormen of een combinatie hiervan.
Alsmede 2 kilo gebruiksklaar voer incl. pallets of mais p.p
5.  Verboden: is aardappel, duivenmest en onnatuurlijke kleurstoffen.
6.  Er word gevist op gewicht. Snoek,paling en snoekbaars tellen niet mee.
7.  Inschrijven via mail, sms of telefoon ; marco@breamteam.nl 06-40317430
8.  na het eerste signaal mag gevoerd worden en begonnen met vissen. Bij het
tweede signaal is einde wedstrijd, de tijdens het signaal aangeslagen vis telt.
9.  De gehaakte vis dient 15 min na einde wedstrijd ter weging aan geboden te worden
10 Het gebruik van 2 leefnetten is verplicht , met een minimale lengte van 2,5 meter
maximaal 20 kilo per net. Heeft men meer dan 25 kilo in het net , telt deze niet mee.
11 Bij onthaken op de grond is een onthakingsmat is verplicht!!
12.Als een deelnemer tijdens de wedstrijd zijn plaats nummer verlaat,dient deze de hengel
uit het water te halen.
13.In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie
14.Komt men zonder afmelding niet vissen en men is ingeschreven voor de wedstrijd,
is men toch inschrijfgeld verschuldigd.
15.Er is plaats voor 29 vissers dus schrijf tijdig in.

Wedstrijd commissie HSV Heksenberg