Algemene Reglementen Clubwedstrijden Vaste - Feeder (werphengel)

Clubwedstrijden 2016

Inschrijfgeld: € 5,-

1. Er wordt gekozen voor de vaste stok of voor de werphengel
     Deze keuze doorgeven bij inschrijving
2. Door loting worden de visplaatsen bepaald, ruilen is niet toe gestaan. De loting vind plaats 1½ uur voor aanvang      wedstrijd in de kantine van de hsv heksenberg
3. Het Inschrijfgeld bedraagt € 5,00 per persoon
4. Aas/voer: maximaal 1 kilor maden , casters , wormen en ver de vase of een combinatie hiervan
     Alsmede 2 kilo gebruiksklaar voer incl. pallets, mais
5. Verboden: is aardappel, duivenmest en onnatuurlijke kleurstoffen.
6. Er word gevist op gewicht. Snoek,paling en snoekbaars tellen niet mee.
7. Inschrijven via een mail, sms of telefonisch - 0640317430 marco@breamteam.nl
8. Na het eerste signaal mag gevoerd worden en begonnen met vissen. Bij het tweede signaal is einde wedstrijd,         de tijdens het signaal aangeslagen vis telt mee in de uitslag.
9. De gehaakte vis dient 15 min na einde wedstrijd ter weging aan geboden te worden
10 Het gebruik van 2 leefnetten is verplicht , met een minimale lengte van 2,5 meter maximaal 20 kilo per net. Meer      gewicht word niet geteld. Heeft men meer dan 25 kilo in het net telt deze niet mee in de uitslag.
11.Als een deelnemer tijdens de wedstrijd zijn sector verlaat,dient deze de hengel uit het water te halen.
12.Klachten terstond indienen bij de wedstrijd commissie, klachten achteraf worden niet in behandeling genomen.      Tevens zullen uitspraken van de commissie bindend zijn.
13.In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie.
14.Bij deze wedstrijden wordt gevraagd dat de vissers op de kopplaatsen meehelpen met het wegen van de vis.
16.Er is plaats voor 13 feeder vissers en voor 13 stokvisssers, schrijf op tijd in!!

Wedstrijd commissie HSV Heksenberg