Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Algemene Reglement Clubwedstrijden

Clubwedstrijden

Inschrijfgeld: € 5,- plus € 1,- voor de superpot
Voor de loting word aan elke kant van de vijver één nummer geloot. Als degene die op dat nummer zit wint, dan wint deze de superpot. Wordt er niet gewonnen op dat nummer, dan blijft de pot staan tot de volgende wedstrijd.
Iedereen heeft prijs.

1. Er wordt gekozen voor de vaste stok of voor de werphengel. Deze keuze doorgeven bij inschrijving.
2. Door loting worden de visplaatsen bepaald, ruilen is niet toe gestaan. De loting vind plaats 1½ uur voor aanvang wedstrijd in de kantine van de hsv heksenberg.
3. Het Inschrijfgeld bedraagt € 5,00 per persoon.
4. Maximaal 1,5 kg aas en 2,5 kg gebruiksklaar voer.
5. Verboden: is aardappel, duivenmest, gekleurde made en onnatuurlijke kleurstoffen.
6. Er word gevist op gewicht. Alle vis telt.
7. Inschrijven bij de wedstrijdcommissie of via mail: wedstrijden.hsvheksenberg@gmail.com
8. Na het eerste signaal mag gevoerd worden en begonnen met vissen. Bij het tweede signaal is einde wedstrijd, de tijdens het signaal aangeslagen vis telt mee in de uitslag.
9. De gehaakte vis dient 15 min na einde wedstrijd ter weging aan geboden te worden.
10. Het gebruik van 2 leefnetten is verplicht , met een minimale lengte van 2,5 meter maximaal 20 kilo per net. Meer gewicht word niet geteld. Heeft men meer dan 25 kilo in het net telt deze niet mee in de uitslag.
11. Vissen die groter zijn dan het lint (65cm, deze is te verkrijgen bij de wedstrijdcommissie vóór aanvang van de wedstrijd) dient men aan de buurman te laten zien en direct terug te zetten. Deze telt mee voor 5 kg.
12. Als een deelnemer tijdens de wedstrijd zijn plaats verlaat,dient deze de hengel uit het water te halen.
13. Klachten terstond indienen bij de wedstrijd commissie, klachten achteraf worden niet in behandeling genomen. Tevens zullen uitspraken van de commissie bindend zijn.
14. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie.
15. Bij deze wedstrijden wordt gevraagd dat de vissers op de kopplaatsen meehelpen met het wegen van de vis.
16. Buren mogen niet gehinderd worden.
17. Als men niet aanwezig is tijdens de prijsuitreiking gaan de prijzen naar de wedstrijdcommissie.

VANAF 2020 ZIJN FIJNMAZIGE NETTEN VERPLICHT!!!!

Wedstrijd commissie HSV Heksenberg
Marco Pieterse, Gerard Verkaart en Timo Smulders